Uzmanlıklar

Uzmanlıklar

Robotik Cerrahi

Prostat Kanserinde Görüntüleme

Plazma Kinetik Prostat Cerrahisi

Ürostomi

Tek Kesiden Laparoskopik Ürolojik Cerrahisi (Göbek Deliğinden)

Lazerle Prostat Cerrahisi

Böbrek Kanseri Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatları

Böbrek Ultrasonu

HoLEP Prostat Ameliyatı

Esd (Sedimantasyon)

Preoperatif Değerlendirme

Laserasyon Onarımı

Üreteroskopik Taş Cerrahisi

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

İntravenöz Ürografi

Robot Destekli Cerrahi

Perkütan Böbrek Cerrahisi

Üroonkoloji

Transvajinal Mesane Boynu Süspansiyonu

Sünnet

Böbrek Taşı

Endoüroloji

Kadın Ürolojisi

Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Enjeksiyon Im

X-Ray

Lazerle Prostat Cerrahisi

Prostatektomi

Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler

Prostat Kanserinde Açık Ameliyat

Robot Destekli Ürolojik Prosedürler

Ürografi

Transuretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu (TURT)

Mesane Kanseri Kapalı Ameliyatları

BipoLEP Prostat Ameliyatı

Böbrek Taşı Cerrahisi

Genel Üroloji

Tam Kan Sayımı - Hemogram

Enjeksiyon Iv

Prostat Biyopsisi

Mesane Kanseri Kapalı Ameliyatları

İlgi Alanları

  • Üreteroskopik Taş Cerrahisi
  • Robot Destekli Ürolojik Prosedürler
  • Robot Destekli Cerrahi
  • Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)
  • Prostatektomi
  • Prostat Biyopsisi
  • Robotik Cerrahi
  • Mesane Kanseri Kapalı Ameliyatları
  • Lazerle Prostat Cerrahisi         

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor